Här finns e-utbildningar som Region Norrbotten tillgängliggör för personal inom kommuner samt andra aktörer.
Är du anställd på Region Norrbotten ska du istället använda Region Norrbottens lärplattform; https://utbilda.nll.se för att gå e-utbildningarna.